Zásady ochrany osobných údajov

Ako chránime Vaše osobné údaje

Uvedomujeme si, že by vás mohlo znepokojovať naše použitie a zverejnenie vašich osobných údajov. Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité a nasledujúce informácie vás informujú o informáciách, ktoré od vás môžeme zhromaždiť, a o tom, ako sa používajú. Používaním našej webovej stránky prijímate postupy popísané v týchto zásadách.

Aké informácie zhromažďujete?

Zhromažďujeme osobné údaje, pomocou ktorých vás môžeme individuálne identifikovať, napríklad vaše meno, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Neukladáme číslo vašej debetnej alebo kreditnej karty a finančné informácie. Na to používame PayPal platobnú bránu.

Zhromažďujeme tiež neosobné informácie, ako napríklad názov domény a IP adresu. Názov domény a IP adresa o vás neprezrádzajú nič iné ako IP adresu, z ktorej ste sa dostali na našu stránku. Zhromažďujeme tiež informácie o type internetového prehliadača, ktorý používate, operačnom systéme a o tom, ktoré z našich webových stránok ste navštívili.

Ako a kedy zhromažďujete tieto informácie?

Zhromažďujeme osobné údaje od vás, keď nám ich poskytnete. Napríklad, ak si kúpite produkt predávaný prostredníctvom nášho online obchodu, môžeme zhromaždiť vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak si vytvoríte účet, môžeme zhromažďovať vaše meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu a ďalšie informácie, ktoré požadujeme v procese registrácie.

Ak s nami komunikujete v súvislosti s našou webovou stránkou alebo našimi službami, zhromažďujeme všetky informácie, ktoré nám v rámci takejto komunikácie poskytnete.

Ako sa používajú moje informácie?

Osobné informácie používame predovšetkým na naše vlastné interné účely, ako je poskytovanie, údržba, hodnotenie a zlepšovanie našich služieb a webových stránok, plnenie požiadaviek na informácie, výroba a preprava objednaných produktov a poskytovanie zákazníckej podpory.

Neosobné informácie používame na interné účely, ako je údržba, hodnotenie a zlepšovanie našich služieb a webových stránok. Z času na čas môžeme tiež použiť neosobné informácie na účely online marketingu.

Bezpečnosť

Zabezpečenie vašich osobných údajov je pre nás dôležité. Ako platobnú bránu používame PayPal, ktorý šifruje všetky citlivé informácie pomocou technológie zabezpečenej SSL certifikátom.

Pri ochrane osobných údajov, ktoré nám boli predložené, sa riadime všeobecne prijatými normami, a to počas prenosu aj po ich prijatí. Žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania však nie je stopercentne bezpečný. Preto aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Používate cookies?

Áno. Cookie je malý údaj, ktorý sa do vášho internetového prehliadača odošle z webového servera a uloží sa na pevný disk vášho počítača. Súbory cookie sa často používajú na to, aby vám poskytli prispôsobené prostredie. V žiadnom z našich súborov cookie sa nikdy neukladajú žiadne osobné informácie. Prijímanie súborov cookie prostredníctvom vášho prehliadača je osobnou voľbou. Našu webovú stránku si môžete naďalej využívať, ak sa rozhodnete neprijímať cookies.

Poskytnete informácie, ktoré zhromažďujete, externým tretím stranám?

Nebudeme predávať ani inak poskytovať informácie, ktoré zhromažďujeme externým tretím stranám na účely priameho alebo nepriameho hromadného e-mailového marketingu.

Zverejníme osobné údaje a / alebo IP adresu, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že je potrebné konať, aby sme:

  • Spolupracovali pri vyšetrovaní domnelých nezákonných činností a postupovali v súlade s vyhláškami zákona alebo v súlade s právnym procesom poskytovaným našej spoločnosti,
  • Chráňili a ochraňovali práva alebo vlastníctvo našej webovej stránky a súvisiacich vlastností
  • Identifikovali osoby, ktoré môžu porušovať zákon, práva tretích strán alebo inak zneužívať našu webovú stránku alebo jej súvisiacich vlastností.

Uplatňujú sa tieto zásady ochrany osobných údajov pri prístupe na webové stránky tretích strán?

Možno budete mať prístup na webové stránky tretích strán priamo z našej webovej stránky. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa neuplatňujú pri prístupe na tieto webové stránky. Nemôžeme kontrolovať, ako tretie strany môžu používať osobné informácie, ktoré im zverejňujete, takže pred použitím alebo zverejnením vašich osobných údajov poskytovateľovi by ste si mali starostlivo prečítať zásady ochrany osobných údajov akejkoľvek webovej stránky tretej strany, ktorú navštívite.

Aké máme bezpečnostné opatrenia?

Sme povinní chrániť vaše osobné informácie prijatím primeraných bezpečnostných opatrení proti takým rizikám, ako je neoprávnený prístup, neoprávnený použitie, neoprávnené zhromažďovanie, neoprávnený zverejnenie. Bezpečnostné opatrenia boli integrované do návrhu, implementácie a každodenných prevádzkových postupov ako súčasť nášho záväzku chrániť osobné informácie, ktoré obsahuje.

Čo ďalšie by som mal vedieť o svojom súkromí, keď som online?

Nezabudnite, že kedykoľvek dobrovoľne zverejníte svoje osobné údaje online - napríklad prostredníctvom e-mailu, diskusných fór alebo kdekoľvek inde -, tieto informácie môžu zhromažďovať a používať iní. Stručne povedané, ak zverejníte osobné informácie online, ktoré sú prístupné verejnosti, môžete na oplátku dostávať nevyžiadané správy od iných strán.

V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za zachovanie tajomstva svojich osobných údajov. Buďte opatrní a zodpovední, kedykoľvek ste online.

Súhlas s touto dohodou

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií, ako je uvedené vyššie. Ak urobíme zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov, zverejníme ich na tejto stránke. Pravidelne prosím kontrolujte túto stránku, aby ste boli informovaní o tom, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich zverejňujeme. Nové Zásady ochrany osobných údajov musíte starostlivo preštudovať, aby ste pochopili naše praktiky a postupy.

© 2019 - 2024 byJani

Používame súbory cookie, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našich webových stránok.